Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA"

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”  zostało zarejestrowane 24 sierpnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” był Jerzy Wilk - Wójt Gminy Majdan Królewski, który w zapoczątkowanej   reorganizacji oświaty w gminie Majdan Królewski upatrywał nowo powstałe Stowarzyszenie jako podmiot, który przejmie i poprowadzi szkoły na terenie gminy. Idea powstania ogólnogminnego  Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” zrodziła się podczas konsultacji społecznych prowadzonych wśród mieszkańców Gminy Majdan Królewski, trwających od lutego do maja 2011 roku, na którą pozytywnie zareagowali głównie rodzice, ale także nauczyciele i część radnych - Rady Gminy Majdan Królewski. To jednak rodzice byli główną „Lokomotywą” Komitetu Założycielskiego przyszłego Stowarzyszenia, który w składzie 20 osób, w dniu 23 maja 2011 roku przyjął statut, wybrał władze stowarzyszenia, podjął decyzję o powołaniu i rejestracji Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”.  Spotkanie Komitetu Założycielskiego było poprzedzone licznymi informacji dotyczącymi udziału zainteresowanych osób w działalności stowarzyszeniowej udzielanymi podczas konsultacji społecznych ( zebrań sołeckich, wywiadówek szkolnych) oraz na stronie Gminy Majdan Królewski, gdzie mieszkańcy otrzymali informację o terminie spotkania organizacyjnego, na którym odbyła się dyskusja dotycząca misji stowarzyszenia oraz kształtu statutu. Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” w działalność statutową ma nie tylko wpisane jako cel prowadzenie placówek oświatowych, ale szeroko pojętą działalność wspomagającą rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Majdan Królewski o czym dokładnie mówi statut Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”.Obecnie Stowarzyszenie liczy 22 członków zwykłych i 5 członków wspierających.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla