Rada Gminy Majdan Królewski przeciw prowadzeniu szkół przez Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA"

13 października 2011 roku Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" wystąpiło do Rady Gminy Majdan Królewski  i Wójta Gminy Majdan Królewski z pismem informującym o zakończeniu procedury rejestracyjnej Stowarzyszenia oraz z propozycją podjęcia odpowiednich działań, które pozwoliłyby Stowarzyszeniu przejąć szkoły podstawowe Woli Rusinowskiej, w Brzostowej Górze, w Klatkach i w Hucie Komorowskiej i być dla nich organem prowadzącym.

Na XII sesji Rady Gminy Majdan Królewski ( 27.10.2011 r.) radni zadecydowali, że żadna z w/w szkół nie zostanie przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA”.

 

Joomla templates by a4joomla