I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”

 

3 października 2011 roku odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. W zebraniu uczestniczyło 19 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła informację o przebiegu rejestracji Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu.

 

Na Walnym Zebraniu podjęto siedem uchwał, które stanowią podstawę do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” i wyznaczają kierunek działalności.


Jednym z tematów wiodących na zebraniu była dyskusja wokół oświaty w gminie Majdan Królewski, a dokładnie poruszona została kwestia planowanego przejęcia do prowadzenia przez Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA”  czterech szkół ( w Woli Rusinowskiej, w Brzostowej Górze, w Klatkach i w Hucie Komorowskiej).

 

Joomla templates by a4joomla