Prace nad projektem statutu i zebranie założycielskie Stowarzyszenia " LOKOMOTYWA"

 

W dniu 11 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim odbyło się spotkanie podczas którego przedstawiony został projekt statutu Stowarzyszenia, którego celem stautowym jest między innymi prowadzenie placówek oświatowych na terenie Gminy Majdan Królewski. W dyskusji nad projektem statutu uczestniczyli: rodzice, nauczyciele, radni, wójt gminy Majdan Królewski i sołtysi.  23 maja 2011 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski, na którym podjęte zostały niezbędne uchwały do zarejestrowania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”.  24 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Joomla templates by a4joomla