Rada Gminy Majdan Królewski przeciw prowadzeniu szkół przez Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA"

13 października 2011 roku Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" wystąpiło do Rady Gminy Majdan Królewski  i Wójta Gminy Majdan Królewski z pismem informującym o zakończeniu procedury rejestracyjnej Stowarzyszenia oraz z propozycją podjęcia odpowiednich działań, które pozwoliłyby Stowarzyszeniu przejąć szkoły podstawowe Woli Rusinowskiej, w Brzostowej Górze, w Klatkach i w Hucie Komorowskiej i być dla nich organem prowadzącym.

Na XII sesji Rady Gminy Majdan Królewski ( 27.10.2011 r.) radni zadecydowali, że żadna z w/w szkół nie zostanie przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA”.

 

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”

 

3 października 2011 roku odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. W zebraniu uczestniczyło 19 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła informację o przebiegu rejestracji Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu.

 

Na Walnym Zebraniu podjęto siedem uchwał, które stanowią podstawę do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” i wyznaczają kierunek działalności.


Jednym z tematów wiodących na zebraniu była dyskusja wokół oświaty w gminie Majdan Królewski, a dokładnie poruszona została kwestia planowanego przejęcia do prowadzenia przez Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA”  czterech szkół ( w Woli Rusinowskiej, w Brzostowej Górze, w Klatkach i w Hucie Komorowskiej).

 

Prace nad projektem statutu i zebranie założycielskie Stowarzyszenia " LOKOMOTYWA"

 

W dniu 11 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim odbyło się spotkanie podczas którego przedstawiony został projekt statutu Stowarzyszenia, którego celem stautowym jest między innymi prowadzenie placówek oświatowych na terenie Gminy Majdan Królewski. W dyskusji nad projektem statutu uczestniczyli: rodzice, nauczyciele, radni, wójt gminy Majdan Królewski i sołtysi.  23 maja 2011 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski, na którym podjęte zostały niezbędne uchwały do zarejestrowania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”.  24 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Początki Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA"

 

Przyszli członkowie Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” brali udział w konsultacjach społecznych w okresie od lutego do maja 2011 roku.  Pomysł przekazania szkół stowarzyszeniu, nie spotkał się z entuzjazmem. Nauczyciele i rodzice obawiali się zmian reorganizacyjnych. Inicjatorzy rozwiązania prowadzili  nadal rozmowy z mieszkańcami, przekonując nauczycieli, rodziców i radnych co do słuszności pomysłu. W trakcie jednego ze spotkań w miejscowości Brzostowa Góra- radny Franciszek Gołąbek przedstawił propozycję, aby powołać jedno ogólnogminne stowarzyszenie, które kiedy wystąpią odpowiednie przesłanki przejmowałoby do prowadzenia szkoły. Za tym pomysłem opowiedziała się grupa rodziców z tej miejscowości i w ten sposób zapoczątkowane zostały pracy zmierzające do rejestracji stowarzyszenia. Dotychczas kreowane było stanowisko, aby w każdej z miejscowości, w której planuje się przekazanie szkół osobie prawnej powstało stowarzyszenie, które poprowadziłoby daną  szkołę.

 

Dyskusja wokół tematu przekazaniu szkół stowarzyszeniu na jednym z zebrań sołeckich w Woli Rusinowskiej

Joomla templates by a4joomla