Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

27 marca 2012 roku obradowali członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. Tematem obrad była ocena działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a dokładnie za okres od 24 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową), które przybliżyło członkom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” profil, zakres działalności oraz finanse Stowarzyszenia  „ LOKOMOTYWA”.  Zaprezentowane zostało również stanowisko Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało jednogłośnie przyjęte w formie uchwał przy obecności 16 członków zwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe ( wraz z załącznikami ), sprawozdanie merytoryczne uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”; uchwała Nr 2.WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,   uchwała Nr 3. WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  oraz CIT – 8 i CIT -8/0 zostały złożone w dniu 29 marca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

Zebranie członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” było także okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących planowanej reorganizacji oświaty w Gminie Majdan Królewski. Między innymi poruszony został temat XVII sesji Rady Gminy Majdan Królewski, na której zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA” Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły w Brzostowej Górze.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 16 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

 

 

 

Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

27 marca 2012 roku obradowali członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. Tematem obrad była ocena działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a dokładnie za okres od 24 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową), które przybliżyło członkom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” profil i zakres działalności oraz finanse Stowarzyszenia  „ LOKOMOTYWA”.  Zaprezentowane zostało również stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało jednogłośnie przyjęte w formie uchwał przy obecności 16 członków zwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe ( wraz z załącznikami ), sprawozdanie finansowe, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”; uchwała nr 2.WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,   uchwała Nr 3. WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i oraz CIT – 8 i CIT -8/0 zostały złożone w dniu 29 marca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” było także okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących planowanej reorganizacji oświaty w Gminie Majdan Królewski. Między innymi poruszony został temat XVII sesji Rady Gminy Majdan Królewski, na której zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA” Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły w Woli Rusinowskiej.

Członkowie Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” nadal stoją na stanowisku, że reorganizacja powinna dotyczyć pozostałych szkół, które wcześniej planowano przekazać do prowadzenia Stowarzyszeniu.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 16 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

 

 

 

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

17 stycznia 2012 roku odbyło się II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”. W spotkaniu uczestniczyło 14 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających. Zebranie było poświęcone dyskusji wokół dalszych planów działalności Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w kwestii oświaty.

W związku z podejmowanym tematem w zebraniu uczestniczyła Janina Wójtowicz – Zastępca Wójta Gminy Majdan Królewski. Dotychczasowe stanowisko członków Stowarzyszenia w sprawie przejęcia od organu prowadzącego do prowadzenia kilku szkół zostało podtrzymane. Członkowie zwyczajni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie gotowości przejęcia do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim w przypadku, gdy tylko Rada Gminy Majdan Królewski wyrazi na to zgodę. Przypomnijmy, iż Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim funkcjonuje w ramach projektu „Czas na pierwsze przedszkole w Majdanie Królewskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu  zakończy się z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

Na II walnym Zebraniu prezes Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia (w okresie od 3.10.2011r.-16.01.2012r).

Projekt edukacyjny „ Moja miejscowość w Internecie”

Pod skrzydłami Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” w ramach programu „Pożyteczne ferie 2012”, którego autorem jest Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie, realizowany będzie projekt edukacyjny „Moja miejscowość w Internecie”. Projekt uplasował się na drugim miejscu, a tym samym otrzymał nagrodę finansową w formie dotacji w kwocie 2 tys. zł, na dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci. Zanim jednak grantodawca udzielił dotacji na ten cel, dzieci musiały przygotować prezentację wsi Majdan Królewski obrazującej jej historię, kulturę, tradycję i zarejestrować  na stronie fundacji w zakładce www.atlaswsi.pl. Inicjatorem realizacji projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim, a osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie Małgorzata Mazur (pracownik Publicznej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim i sekretarz zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”. 2 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” podpisało umowę z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie dotyczącą udzielenia dotacji.

Joomla templates by a4joomla