Projekt Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń

 


Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" od 1 października 2012 r. wspólnie z gminą Majdan Królewski realizuje projekt pn:"Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń"  w ramach Funduszu Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt " Alpejsko - Karpacki Most Współpracy". Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" w projekcie występuje  w roli partnera merytorycznego, między innymi w związku z celami statutowymi, które realizuje chociażby poprzez przejęcie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze i Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Stowarzyszenie mając na uwadze dalszy rozwój edukacji wspólnie z gminą Majdan Królewski przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu i będzie uczestniczyć we wdrażaniu projektu na wszystkich etapach jego realizacji. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu finansowania i zarządzania systemem edukacji w Szwajcarii oraz skorzystania z dobrych praktyk i doświadczeń Szwajcarów, które posłużą do wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze edukacji na terenie gminy Majdan Królewski. Całkowity budżet projektu - 47 000,00 PLN; dofinansowanie projektu - 39 950,00 PLN. Projekt realizowany będzie do 31 marca 2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt partnerski " Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń

Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" od 1 października 2012 r. do 31 marca 2012 r.  wspólnie z gminą Majdan Królewski realizuje projekt pn: " Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń"  w ramach Funduszu Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt " Alpejsko - Karpacki Most Współpracy". Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" w projekcie występuje  w roli partnera merytorycznego, między innymi w związku z celami statutowymi, które realizuje chociażby poprzez przejęcie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze i Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Stowarzyszenie mając na uwadze dalszy rozwój edukacji wspólnie z gminą Majdan Królewski przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu i będzie uczestniczyć we wdrażaniu projektu na wszystkich etapach jego realizacji. 12.00 Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu finansowania i zarządzania systemem edukacji w Szwajcarii oraz skorzystania z dobrych praktyk i doświadczeń Szwajcarów, które posłużą do wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze edukacji na terenie gminy Majdan Królewski. Całkowity budżet projektu - 47 000,00 PLN ; dofinansowanie projektu - 39 950,00 PLN.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

27 marca 2012 roku obradowali członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. Tematem obrad była ocena działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a dokładnie za okres od 24 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową), które przybliżyło członkom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” profil i zakres działalności oraz finanse Stowarzyszenia  „ LOKOMOTYWA”.  Zaprezentowane zostało również stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało jednogłośnie przyjęte w formie uchwał przy obecności 16 członków zwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe ( wraz z załącznikami ), sprawozdanie finansowe, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”; uchwała nr 2.WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,   uchwała Nr 3. WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i oraz CIT – 8 i CIT -8/0 zostały złożone w dniu 29 marca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” było także okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących planowanej reorganizacji oświaty w Gminie Majdan Królewski. Między innymi poruszony został temat XVII sesji Rady Gminy Majdan Królewski, na której zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA” Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły w Woli Rusinowskiej.

Członkowie Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” nadal stoją na stanowisku, że reorganizacja powinna dotyczyć pozostałych szkół, które wcześniej planowano przekazać do prowadzenia Stowarzyszeniu .

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 16 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

27 marca 2012 roku obradowali członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. Tematem obrad była ocena działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a dokładnie za okres od 24 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową), które przybliżyło członkom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” profil, zakres działalności oraz finanse Stowarzyszenia  „ LOKOMOTYWA”.  Zaprezentowane zostało również stanowisko Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało jednogłośnie przyjęte w formie uchwał przy obecności 16 członków zwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe ( wraz z załącznikami ), sprawozdanie merytoryczne uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”; uchwała Nr 2.WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,   uchwała Nr 3. WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  oraz CIT – 8 i CIT -8/0 zostały złożone w dniu 29 marca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

Zebranie członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” było także okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących planowanej reorganizacji oświaty w Gminie Majdan Królewski. Między innymi poruszony został temat XVII sesji Rady Gminy Majdan Królewski, na której zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA” Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły w Brzostowej Górze.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 16 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

 

 

 

Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

27 marca 2012 roku obradowali członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”. Tematem obrad była ocena działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a dokładnie za okres od 24 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Prezes Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową), które przybliżyło członkom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” profil i zakres działalności oraz finanse Stowarzyszenia  „ LOKOMOTYWA”.  Zaprezentowane zostało również stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało jednogłośnie przyjęte w formie uchwał przy obecności 16 członków zwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe ( wraz z załącznikami ), sprawozdanie finansowe, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”; uchwała nr 2.WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,   uchwała Nr 3. WZ.LOK.2012 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i oraz CIT – 8 i CIT -8/0 zostały złożone w dniu 29 marca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

Zebranie członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” było także okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących planowanej reorganizacji oświaty w Gminie Majdan Królewski. Między innymi poruszony został temat XVII sesji Rady Gminy Majdan Królewski, na której zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu „ LOKOMOTYWA” Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły w Woli Rusinowskiej.

Członkowie Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” nadal stoją na stanowisku, że reorganizacja powinna dotyczyć pozostałych szkół, które wcześniej planowano przekazać do prowadzenia Stowarzyszeniu.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 16 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla