Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2013/2014

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim informuje, że od 1 marca 2013r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku od 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Zapisu dzieci będzie można dokonać poprzez złożenie u dyrektora przedszkola Karty Zgłoszenia Dziecka, którą można pobrać w przedszkolu w terminie od 1 – 12 marca 2013r. w godzinachpracy przedszkola (6.30- 15.30)

Rekrutacja dzieci do przedszkola będzie przebiegać wg. następującego harmonogramu:

 

1.Od 1 – 12 marca 2013r. – wydawanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola,

 

2.22 marzec 2012r. – ostateczny termin złożenia kart w przedszkolu,

 

3.Od 25 – 26 marca 2013r. weryfikacja złożonych kart przez dyrektora przedszkola pod względem formalnym i rzeczowym,

 

4.03kwietnia 2013r. – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola,

 

5.05.04.2013r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu imiennej listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych,

 

6.Składanie odwołań do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia list tj. do 12.04.2013r,

 

7.Udzielanie odpowiedzi przez dyrektora przedszkola w ciągi 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów tj. do 19.04.2013r.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście u dyrektora przedszkola lub telefonicznie /15 847 15 41/.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim - Teresa Romaniec

 

Joomla templates by a4joomla