Projekt Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń

 


Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" od 1 października 2012 r. wspólnie z gminą Majdan Królewski realizuje projekt pn:"Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń"  w ramach Funduszu Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt " Alpejsko - Karpacki Most Współpracy". Stowarzyszenie " LOKOMOTYWA" w projekcie występuje  w roli partnera merytorycznego, między innymi w związku z celami statutowymi, które realizuje chociażby poprzez przejęcie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze i Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Stowarzyszenie mając na uwadze dalszy rozwój edukacji wspólnie z gminą Majdan Królewski przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu i będzie uczestniczyć we wdrażaniu projektu na wszystkich etapach jego realizacji. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu finansowania i zarządzania systemem edukacji w Szwajcarii oraz skorzystania z dobrych praktyk i doświadczeń Szwajcarów, które posłużą do wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze edukacji na terenie gminy Majdan Królewski. Całkowity budżet projektu - 47 000,00 PLN; dofinansowanie projektu - 39 950,00 PLN. Projekt realizowany będzie do 31 marca 2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Joomla templates by a4joomla