Harmonogram rekrutacji 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola  w Majdanie Królewskim       i Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2021/2022  

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2020/2021

01-05.02.2021r.

-

 

Postępowanie rekrutacyjne

2

Składanie wniosków wraz z załącznikami

15.02-15.03 2021r.

04-14.05.2021r.

3

Weryfikacja wniosków wraz z załącznikami

16.03 –23.03.2021r.

17 – 21.05.2021r.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych    i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2021r.

do godz. 15:00

25.05.2021r. 

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31.03.2021r.

do 31.05.2021r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.04.2021r.

do godz. 15:00

02.06.2021r.

do godz. 15:00

7

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

(do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych)

8

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

(do 5 dni od daty złożenia wniosku                               o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

9

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

(do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia)

10

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

(do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej)

 

Joomla templates by a4joomla