II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

17 stycznia 2012 roku odbyło się II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”. W spotkaniu uczestniczyło 14 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających. Zebranie było poświęcone dyskusji wokół dalszych planów działalności Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w kwestii oświaty.

W związku z podejmowanym tematem w zebraniu uczestniczyła Janina Wójtowicz – Zastępca Wójta Gminy Majdan Królewski. Dotychczasowe stanowisko członków Stowarzyszenia w sprawie przejęcia od organu prowadzącego do prowadzenia kilku szkół zostało podtrzymane. Członkowie zwyczajni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie gotowości przejęcia do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim w przypadku, gdy tylko Rada Gminy Majdan Królewski wyrazi na to zgodę. Przypomnijmy, iż Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim funkcjonuje w ramach projektu „Czas na pierwsze przedszkole w Majdanie Królewskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu  zakończy się z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

Na II walnym Zebraniu prezes Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia (w okresie od 3.10.2011r.-16.01.2012r).

Joomla templates by a4joomla