Dobre i złe nawyki żywieniowe

Wyuczenie i utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych jest najprostsze w dzieciństwie, dlatego zasady prawidłowego odżywiania zostały przybliżone rodzicom i przedszkolakom z Filii Publicznego Przedszkola w Brzostowej Górze. Zajęcia z dietetykiem odbywają się w ramach projektu pt. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9. 1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne.Prawidłowe odżywianie jest jednym z czynników warunkujących zdrowie. Zarówno niedobór jak i nadmiar składników odżywczych wpływa na stan zdrowia. Brak ruchu, spożywanie nadmiernej ilości pożywienia oraz niewłaściwe jego proporcje są częstą przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Podczas warsztatów z dietetykiem,  dzieci i rodzice uczyli się jakie artykuły spożywcze warto wyeliminować z diety, jakie zasady zachować podczas przyrządzania potraw oraz dlaczego warto wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Podczas zajęć z dietetykiem dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowały plakaty promujące dobre nawyki.

 Podczas marcowych zajęć dało się odczuć zbliżające się Święta Wielkanocne, gdyż dzieci z ciasta przygotowały kolorowe pisanki, zajączki, kurczaki i baranki.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla