Życzenia Wielkanocne 2021

PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

Rodzice, to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka. W związku z tym w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Dzień Rodziny", które na stałe zostało już wpisane w życie przedszkolnych oddziałów. Przygotowania  do tej uroczystości trwały długo, ponieważ przygotowywano dekorację, upominki dla rodziców, wiersze, piosenki, tańce i przedstawienie. Wszystko bowiem trzeba było bardzo dokładnie zaplanować. Tak więc ich finał miał miejsce w czwartek 5 czerwca 2014 r. Największe obawy dotyczyły pogody - ale okazało się, że nasi Milusińscy zawsze potrafią "załatwić" słoneczko. I tak oto plac zabaw zapełnił się przedszkolakami, ich rodzicami i  rodzeństwem, którzy przyszli, aby wspólnie świętować. Dlatego korzystając ze sprzyjającej aury była to doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia, by wyrazić swoją miłość do Rodziców, natomiast rodzice mieli doskonałą okazję bliżej się poznać i zintegrować!

Panie nauczycielki z obu grup przygotowały wraz z dziećmi programy artystyczne. Dzieci jak zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem  przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń – p. M. Tłusty, p. A. Gołąbek i p. D. Wdowiaka.


Podczas występu dzieci wspaniale prezentowały się w strojach przygotowanych przez rodziców (grupa ,,Misie”), jak i w strojach przedszkolnych (grupa ,,Pszczółki”). Nagrodą za udany występ były słodycze. Po części artystycznej, w której dominowały tańce, piosenki i wiersze oraz przedstawienie, niejednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, ponieważ dzieciaki zapewniły swoim najbliższym dużą porcję radości oraz wzruszeń. Po zakończonej części artystycznej zaproszeni goście zostali obdarowani upominkami autorstwa pani A. Gołąbek i p. M. Białas. Miłym akcentem po występie były pyszne kiełbaski z  grilla, które zasponsorował p. T. Kopeć i Delikatesy Centrum w Majdanie Królewskim. Dodatkowo dla uczestników uroczystości p. M. Tłusty przygotowała liczne atrakcje, m.in.: zabawy i konkurencje sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i ich rodziców.

 

Dzień minął w przemiłej atmosferze. Pogoda dopisała, a dzięki temu rodziny zintegrowały się i jednocześnie wspaniale wspólnie się bawiły. Do zobaczenia za rok - zapewne znów będzie wiele atrakcji i doskonałej zabawy!

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,MUZYCZNE WIERSZOWANIE”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim 24 kwietnia 2014r. odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego pt. „Muzyczne wierszowanie”. Konkurs był adresowany  do dzieci   w wieku przedszkolnym z całej gminy Majdan Królewski. Repertuar wierszy dotyczył wszystkiego co charakteryzuje muzyka, m.in. o instrumentach, nutach, kompozytorach, odgłosach przyrody, śpiewaniu, itp.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie i prezentacja umiejętności dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Koordynatorem całego tego przedsięwzięcia była  Monika Białas, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Powołane Jury oceniało występy według doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury mowy i ogólnego wyrazu artystycznego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które ufundował samorząd gminy Majdan Królewski. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone upominki. Wśród zwycięzców byli:

I miejsce – Kinga Pachucka i Katarzyna Mazgaj z PSP w Brzostowej Górze,

II miejsce – Weronika Ślusarz z PSP w Majdanie Królewskim,

III miejsce – Natalia Wyka z PSP w Krzątce

Wyróżnienia: Zuzanna Dworak, Maja Żak i Zuzanna Buczek z Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Małgorzata Zięba z PSP w Komorowie.

 

Dobre i złe nawyki żywieniowe

Wyuczenie i utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych jest najprostsze w dzieciństwie, dlatego zasady prawidłowego odżywiania zostały przybliżone rodzicom i przedszkolakom z Filii Publicznego Przedszkola w Brzostowej Górze. Zajęcia z dietetykiem odbywają się w ramach projektu pt. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9. 1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne.Prawidłowe odżywianie jest jednym z czynników warunkujących zdrowie. Zarówno niedobór jak i nadmiar składników odżywczych wpływa na stan zdrowia. Brak ruchu, spożywanie nadmiernej ilości pożywienia oraz niewłaściwe jego proporcje są częstą przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Podczas warsztatów z dietetykiem,  dzieci i rodzice uczyli się jakie artykuły spożywcze warto wyeliminować z diety, jakie zasady zachować podczas przyrządzania potraw oraz dlaczego warto wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Podczas zajęć z dietetykiem dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowały plakaty promujące dobre nawyki.

 Podczas marcowych zajęć dało się odczuć zbliżające się Święta Wielkanocne, gdyż dzieci z ciasta przygotowały kolorowe pisanki, zajączki, kurczaki i baranki.

 

 

 

 

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2013/2014

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim informuje, że od 1 marca 2013r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku od 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Zapisu dzieci będzie można dokonać poprzez złożenie u dyrektora przedszkola Karty Zgłoszenia Dziecka, którą można pobrać w przedszkolu w terminie od 1 – 12 marca 2013r. w godzinachpracy przedszkola (6.30- 15.30)

Rekrutacja dzieci do przedszkola będzie przebiegać wg. następującego harmonogramu:

 

1.Od 1 – 12 marca 2013r. – wydawanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola,

 

2.22 marzec 2012r. – ostateczny termin złożenia kart w przedszkolu,

 

3.Od 25 – 26 marca 2013r. weryfikacja złożonych kart przez dyrektora przedszkola pod względem formalnym i rzeczowym,

 

4.03kwietnia 2013r. – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola,

 

5.05.04.2013r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu imiennej listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych,

 

6.Składanie odwołań do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia list tj. do 12.04.2013r,

 

7.Udzielanie odpowiedzi przez dyrektora przedszkola w ciągi 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów tj. do 19.04.2013r.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście u dyrektora przedszkola lub telefonicznie /15 847 15 41/.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim - Teresa Romaniec

 

Joomla templates by a4joomla