Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Harmonogram i kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze

Zarządzenie Nr 1.Z.LOK.2018

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2018/2019

 

na podstawie §21 tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA przyjętego uchwałą nr  3.WZ.LOK.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku oraz ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  Dz .U. z 2017 poz. 59)

§ 1

Zarządza się wprowadzenie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2018/2019, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został opracowany i przyjęty w konsultacji  z Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze.

§ 3

 Zarządzenie wprowadza się z dniem podjęcia.

 

 WicePrezes Zarządu                                                                      Skarbnik Zarządu 

Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”                          Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

 

        Pruś Wanda                                        Niemczyk-Szczur Edyta

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 1.Z.LOK.2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                  w kolejnym roku szkolnym

05-16.02.2018r.

-

 

Postępowanie rekrutacyjne

2

Składanie wniosków wraz z załącznikami

26.02-09.03 2018

04-07.06.2018r.

3

Weryfikacja wniosków wraz z załącznikami

12.03 –23.03.2018r.

08 – 14.06.2018r.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych            i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2018r.

do godz. 15:00

15.06.2018r. 

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

do 30.03.2018r.

do 22.06.2018r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.04.2018

do godz. 15:00

28.06.2018r.

do godz. 15:00

7

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

(do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych)

8

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

(do 5 dni od daty złożenia wniosku    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

9

Złożenie do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

(do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia)

10

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

(do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej)

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr 1.Z.LOK.2018 r. z dn. 25.01.2018r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą          do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na podstawie §21 tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA przyjętego uchwałą nr  3.WZ.LOK.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku oraz ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 59)

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” uchwala:

 

§ 1

1. Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim wraz z punktacją oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze wraz z punktacją oraz dokumenty niezbędne  do potwierdzenia tych kryteriów, Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze wraz z punktacją oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

  

     WicePrezes Zarządu                                                                      Skarbnik Zarządu 

        Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”                          Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

 

        Pruś Wanda                                                    Niemczyk-Szczur Edyta

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1.Z.LOK.2018 z dn. 25.01.2018 r.

 

KRYTERIA DODATKOWE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM   DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MAJDANIE KRÓLEWSKIM  WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Wartość kryterium

w punktach

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Rodzice pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, studiują w systemie stacjonarnym:

a)      obydwoje rodzice

b)      jedno z rodziców

 

 

 

 

4

2

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

2

Czas pobytu dziecka w przedszkolu               za każdą zadeklarowaną godzinę ponad podstawę programową

1

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o godzinach pobytu dziecka                         w przedszkolu

3

Rodzeństwo kandydata  kontynuuje uczęszczanie do danego przedszkola

3

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rodzeństwie kandydata kontynuującego uczęszczanie do danego przedszkola.

 

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę urodzenia kandydata (dzieci przyjmowane będą od  najstarszego do najmłodszego).

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1.Z.LOK.2018 z dn. 25.01.2018 r.

 

KRYTERIA DODATKOWE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ     W BRZOSTOWEJ GÓRZE WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ DOKUMENTAMI NIEZBĘDNYMI DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Wartość kryterium

w punktach

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Praca zarobkowa rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych                    lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej                lub pobieranie nauki w systemie dziennym

5

 

 

 

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej, w której znajduje          się ten oddział przedszkolny

3

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, w której znajduje się ten oddział przedszkolny

3

Rodzice/prawni opiekunowie zgłosili jednocześnie do oddziału przedszkolnego dwoje lub więcej dzieci

2

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o zgłoszeniu jednocześnie do oddziału przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1.Z.LOK.2018 z dn. 25.01.2018 r.

 

KRYTERIA DODATKOWE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTOWEJ GÓRZE WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ DOKUMENTAMI NIEZBĘDNYMI   DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Wartość kryterium

w punktach

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Majdan Królewski

5

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o spełnieniu tego kryterium

2

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej/kandydat realizował obowiązek szkolny w danej szkole

2

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o spełnieniu tego kryterium. Dane potwierdza Dyrektor na p[odstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

2

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o spełnieniu tego kryterium. Dane potwierdza Dyrektor na p[odstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

4

Praca zarobkowa rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych               lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

1

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

 

 

PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

Rodzice, to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka. W związku z tym w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Dzień Rodziny", które na stałe zostało już wpisane w życie przedszkolnych oddziałów. Przygotowania  do tej uroczystości trwały długo, ponieważ przygotowywano dekorację, upominki dla rodziców, wiersze, piosenki, tańce i przedstawienie. Wszystko bowiem trzeba było bardzo dokładnie zaplanować. Tak więc ich finał miał miejsce w czwartek 5 czerwca 2014 r. Największe obawy dotyczyły pogody - ale okazało się, że nasi Milusińscy zawsze potrafią "załatwić" słoneczko. I tak oto plac zabaw zapełnił się przedszkolakami, ich rodzicami i  rodzeństwem, którzy przyszli, aby wspólnie świętować. Dlatego korzystając ze sprzyjającej aury była to doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia, by wyrazić swoją miłość do Rodziców, natomiast rodzice mieli doskonałą okazję bliżej się poznać i zintegrować!

Panie nauczycielki z obu grup przygotowały wraz z dziećmi programy artystyczne. Dzieci jak zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem  przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń – p. M. Tłusty, p. A. Gołąbek i p. D. Wdowiaka.


Podczas występu dzieci wspaniale prezentowały się w strojach przygotowanych przez rodziców (grupa ,,Misie”), jak i w strojach przedszkolnych (grupa ,,Pszczółki”). Nagrodą za udany występ były słodycze. Po części artystycznej, w której dominowały tańce, piosenki i wiersze oraz przedstawienie, niejednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, ponieważ dzieciaki zapewniły swoim najbliższym dużą porcję radości oraz wzruszeń. Po zakończonej części artystycznej zaproszeni goście zostali obdarowani upominkami autorstwa pani A. Gołąbek i p. M. Białas. Miłym akcentem po występie były pyszne kiełbaski z  grilla, które zasponsorował p. T. Kopeć i Delikatesy Centrum w Majdanie Królewskim. Dodatkowo dla uczestników uroczystości p. M. Tłusty przygotowała liczne atrakcje, m.in.: zabawy i konkurencje sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i ich rodziców.

 

Dzień minął w przemiłej atmosferze. Pogoda dopisała, a dzięki temu rodziny zintegrowały się i jednocześnie wspaniale wspólnie się bawiły. Do zobaczenia za rok - zapewne znów będzie wiele atrakcji i doskonałej zabawy!

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,MUZYCZNE WIERSZOWANIE”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim 24 kwietnia 2014r. odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego pt. „Muzyczne wierszowanie”. Konkurs był adresowany  do dzieci   w wieku przedszkolnym z całej gminy Majdan Królewski. Repertuar wierszy dotyczył wszystkiego co charakteryzuje muzyka, m.in. o instrumentach, nutach, kompozytorach, odgłosach przyrody, śpiewaniu, itp.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie i prezentacja umiejętności dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Koordynatorem całego tego przedsięwzięcia była  Monika Białas, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Powołane Jury oceniało występy według doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury mowy i ogólnego wyrazu artystycznego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które ufundował samorząd gminy Majdan Królewski. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone upominki. Wśród zwycięzców byli:

I miejsce – Kinga Pachucka i Katarzyna Mazgaj z PSP w Brzostowej Górze,

II miejsce – Weronika Ślusarz z PSP w Majdanie Królewskim,

III miejsce – Natalia Wyka z PSP w Krzątce

Wyróżnienia: Zuzanna Dworak, Maja Żak i Zuzanna Buczek z Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Małgorzata Zięba z PSP w Komorowie.

 

Dobre i złe nawyki żywieniowe

Wyuczenie i utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych jest najprostsze w dzieciństwie, dlatego zasady prawidłowego odżywiania zostały przybliżone rodzicom i przedszkolakom z Filii Publicznego Przedszkola w Brzostowej Górze. Zajęcia z dietetykiem odbywają się w ramach projektu pt. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9. 1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne.Prawidłowe odżywianie jest jednym z czynników warunkujących zdrowie. Zarówno niedobór jak i nadmiar składników odżywczych wpływa na stan zdrowia. Brak ruchu, spożywanie nadmiernej ilości pożywienia oraz niewłaściwe jego proporcje są częstą przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Podczas warsztatów z dietetykiem,  dzieci i rodzice uczyli się jakie artykuły spożywcze warto wyeliminować z diety, jakie zasady zachować podczas przyrządzania potraw oraz dlaczego warto wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Podczas zajęć z dietetykiem dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowały plakaty promujące dobre nawyki.

 Podczas marcowych zajęć dało się odczuć zbliżające się Święta Wielkanocne, gdyż dzieci z ciasta przygotowały kolorowe pisanki, zajączki, kurczaki i baranki.

 

 

 

 

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2013/2014

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim informuje, że od 1 marca 2013r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku od 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Zapisu dzieci będzie można dokonać poprzez złożenie u dyrektora przedszkola Karty Zgłoszenia Dziecka, którą można pobrać w przedszkolu w terminie od 1 – 12 marca 2013r. w godzinachpracy przedszkola (6.30- 15.30)

Rekrutacja dzieci do przedszkola będzie przebiegać wg. następującego harmonogramu:

 

1.Od 1 – 12 marca 2013r. – wydawanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola,

 

2.22 marzec 2012r. – ostateczny termin złożenia kart w przedszkolu,

 

3.Od 25 – 26 marca 2013r. weryfikacja złożonych kart przez dyrektora przedszkola pod względem formalnym i rzeczowym,

 

4.03kwietnia 2013r. – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola,

 

5.05.04.2013r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu imiennej listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych,

 

6.Składanie odwołań do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia list tj. do 12.04.2013r,

 

7.Udzielanie odpowiedzi przez dyrektora przedszkola w ciągi 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów tj. do 19.04.2013r.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście u dyrektora przedszkola lub telefonicznie /15 847 15 41/.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim - Teresa Romaniec

 

Joomla templates by a4joomla